ویدیوی آموزش چگونه مانند مدل ها راه برویم

۱۳۹۹/۵/۱۴

در زمینه مدلینگ چگونگی راه رفتن بسیار حائز اهمیت است. به این نوع راه رفتن کت واک (cat walk) می گویند.
دراین ویدیو طرز کت واک کردن را مشاهده خواهید کرد.

آموزش راه رفتن مثل مدل ها

دانلود

..